Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-11 Упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на община Девин по обос. позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-11 Упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на община Девин по обос. позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договори с изпълнители и приложения по обществена поръчка строителен надзор 21 обособени позиции 564
2 Протокол за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на ... 502
3 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията ... 505
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: :Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на община Девин по 21 обособени позиции 634
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер