Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заключителна пресконференция по проект: Община Девин BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9OP001-2.004-0034-С01, Процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” По Оперативна програ 86
2 Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин предоставя подкрепа на децата и техните семейства от общ. Девин в периода септември 2016 до септември 2023 г. 76
3 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище" „Лятно училище 2023 г.“ 81
4 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище" „Лятно училище 2022 г.“ 83
5 Община Девин за грижата и подпомагането на „СПЕЦИАЛНИТЕ“ деца в Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин 97
6 Съобщение по проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 56
7 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище" „Лятно училище 2021 г.“ 89
8 И през 2021 г. ще се подпомагат децата и родителите в услугите по проект "Общностен център за деца и семейства в риск- гр. Девин" 64
9 Предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за децата за равен старт в училище" „Лятно училище 2020 г.“ 95
10 Съобщение по проект "Общностен център за деца и семейства в риск- гр. Девин" 71
11 Подобряване на условията за подпомагане и подкрепа на деца и семейства, които се намират в етапа на предучилищното детство 87
12 Информация във връзка с предоставяне на услуги за оказване подкрепа на родители и подпомагане на деца от 0 до 7 годишна възраст във всички области на развитие от Общностен център – гр. Девин 135
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер