Начало
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Финансирани проекти
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
51 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1925
52 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1263
53 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1667
54 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1602
55 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1475
56 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1329
57 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1521
58 Община Девин набира приемни семейства 1851
59 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1593
60 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1570
61 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1649
62 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1475
63 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1506
64 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1698
65 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1875
66 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1922
67 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2032
68 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1551
69 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1602
70 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 1995
71 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1457
72 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1609
73 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1679
74 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1704
75 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1417
76 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1557
77 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1725
78 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1639
79 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1557
80 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1522
81 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 1839
82 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1638
83 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1535
84 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1693
85 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1536
86 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2183
87 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2104
88 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1702
89 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 1898
90 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2111
91 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1707
92 Информация за сключени договори на МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" 2605
93 СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1556
94 Проектът Sagittarius продължава - новини 1424
95 ШЕСТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1745
96 ПЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1621
97 Четвърта покана за прием на МИРГ приключи със седем проекта на обща стойност 1 731 542,89 лева. 1790
98 Покана за участие в пресконференция за финансиран проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” 1729
99 Новини по проект Sagittarius 1995
100 Покана за участие в начална пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2550
101 Четвърта покана за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" 1711
102 Стартира проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в Община Девин” 2141
103 Конкурс за избор на външни експерти-оценители за участие в комисии за избор на проекти от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“ 2761
104 Стартира проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 1830
105 ТРЕТА ПОКАНА за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" 1773
106 Проектът Sagittarius продължава 2100
107 ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" 1705
108 Старт на проекта "И аз имам семейство" 3165
109 Покана за набиране на заявление за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" 2422
110 Информация за услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" 2852
111 Конкурс за избор на външни експерти - оценители 5219
112 Проект Сагитариус 2782
113 Проект Био-Бранд 2758
114 Продължаване на услугата "Обществена трапезария" 1815
115 Покана за представяне на тръжни предложения по проект „Осигуряването на най-добър старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин” 2220
116 Обявление относно избор на изпълнителен екип на местната инициативна рибарска група 2415
117 Обществена трапезария - II етап 2045
118 Анкета сред ползвателите на услугата "Обществена трапезария" 2547
119 Междинен отчет за "Обществена трапезария" 3751
120 Обществена трапезария 2465
121 Обява за финансиран проект за саниране на СОУ "Хр. Ботев" 3028
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер