Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 369
2 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 254
3 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 489
4 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 496
5 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 462
6 Информация за сключен административен договор по ОПОС 471
7 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 657
8 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 549
9 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 806
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 611
11 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 577
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 526
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 734
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 660
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 845
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 794
17 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 737
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 764
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 719
20 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 903
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 806
22 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 707
23 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 757
24 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 690
25 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 680
26 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 743
27 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 968
28 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1059
29 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 832
30 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1140
31 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1061
32 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1306
33 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1288
34 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1124
35 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1040
36 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1028
37 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1867
38 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1101
39 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1054
40 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 794
41 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1351
42 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1598
43 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1071
44 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 542
45 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1765
46 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1703
47 Обявление за провеждане на подбор 1436
48 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1256
49 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1498
50 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1864
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер