Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 298
2 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 206
3 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 416
4 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 467
5 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 441
6 Информация за сключен административен договор по ОПОС 453
7 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 589
8 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 524
9 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 743
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 570
11 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 547
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 509
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 701
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 639
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 807
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 756
17 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 707
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 732
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 690
20 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 881
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 771
22 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 684
23 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 716
24 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 678
25 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 663
26 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 721
27 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 946
28 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 998
29 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 815
30 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1122
31 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1044
32 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1243
33 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1253
34 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1108
35 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1019
36 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1003
37 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1804
38 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1078
39 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1027
40 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 780
41 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1311
42 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1538
43 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1058
44 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 523
45 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1730
46 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1625
47 Обявление за провеждане на подбор 1422
48 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1244
49 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1477
50 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1825
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер