Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отпадъци
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2024 г. 1147
2 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2023 г. 1284
3 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2022 г. 787
4 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 540
5 Справка за постъпилите предложения и възражения по Проекта на План – сметка на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2021 г. 776
6 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2021 г. 1596
7 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2020 г. 1522
8 План-сметка за необходимите средства за дейност "Събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019г." 945
9 Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин 1753
10 Заповед за райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2018г. 1684
11 Заповед за райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2017г. 2760
12 Заповед за райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2016г. 2806
13 Райони и графици за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 година 3283
14 Райони и графици за сметосъбиране и сметоизвозване за 2010 година 5029
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер