Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
101 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 1312
102 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 1328
103 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 885
104 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 886
105 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 753
106 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 762
107 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 999
108 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 856
109 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 902
110 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 970
111 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 724
112 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 765
113 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 621
114 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 678
115 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 1374
116 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 673
117 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 822
118 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 722
119 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 606
120 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 585
121 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 933
122 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 804
123 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 688
124 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 340
125 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 427
126 Съобщение до собствениците на домашни кучета 849
127 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 799
128 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 944
129 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 1236
130 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 869
131 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 810
132 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 685
133 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 712
134 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1824
135 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 852
136 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 669
137 Информация и образци за сдруженията на собствениците 1153
138 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 913
139 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 1075
140 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 877
141 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 1239
142 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 779
143 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 1017
144 Обява за набиране на кандидати за военна служба 817
145 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 841
146 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 742
147 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 696
148 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 1029
149 Специализирано обучение „Устойчиво използване на водата“ 378
150 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 3061
151 Кръгла маса на тема „Устойчиво използване на водата“ 403
152 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 745
153 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 836
154 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1011
155 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 751
156 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 715
157 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 689
158 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 949
159 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 624
160 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 974
161 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 796
162 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 761
163 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 868
164 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 302
165 Осведомителна кампанияученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 319
166 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 805
167 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 1238
168 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 840
169 Проведена Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 335
170 Проведена Осведомителна кампания ученици и учители от детски градини от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 344
171 Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 332
172 Проведена Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 328
173 Осведомителна кампанияученици и учители от детски градини от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 331
174 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 679
175 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 3817
176 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 250
177 Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 297
178 Осведомителна кампанияза ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 298
179 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 864
180 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 1107
181 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 765
182 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1588
183 Проведен информационен ден по прект ,,Best-U" 288
184 Информационeн ден по проект ,,Best-U" 327
185 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 1020
186 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 1047
187 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 1350
188 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1195
189 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 1316
190 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 2360
191 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 1523
192 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 1710
193 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 1599
194 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 1329
195 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 1405
196 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 1397
197 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 1178
198 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 1362
199 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 7333
200 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 1645
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»
Страница 2 от 4

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер