Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
101 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 452
102 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 799
103 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 664
104 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 537
105 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 254
106 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 274
107 Съобщение до собствениците на домашни кучета 693
108 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 653
109 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 837
110 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 1124
111 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 749
112 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 685
113 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 578
114 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 577
115 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1675
116 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 701
117 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 575
118 Информация и образци за сдруженията на собствениците 1009
119 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 795
120 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 873
121 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 758
122 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 1090
123 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 630
124 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 851
125 Обява за набиране на кандидати за военна служба 678
126 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 719
127 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 611
128 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 565
129 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 854
130 Специализирано обучение „Устойчиво използване на водата“ 246
131 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 2768
132 Кръгла маса на тема „Устойчиво използване на водата“ 280
133 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 607
134 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 706
135 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 869
136 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 611
137 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 582
138 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 562
139 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 826
140 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 503
141 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 847
142 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 662
143 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 646
144 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 747
145 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 191
146 Осведомителна кампанияученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 219
147 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 680
148 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 1062
149 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 741
150 Проведена Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 215
151 Проведена Осведомителна кампания ученици и учители от детски градини от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 227
152 Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 208
153 Проведена Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 196
154 Осведомителна кампанияученици и учители от детски градини от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 188
155 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 581
156 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 3645
157 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 190
158 Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 188
159 Осведомителна кампанияза ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 223
160 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 737
161 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 999
162 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 630
163 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1469
164 Проведен информационен ден по прект ,,Best-U" 209
165 Информационeн ден по проект ,,Best-U" 194
166 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 910
167 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 898
168 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 1223
169 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1069
170 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 1190
171 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 2091
172 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 1310
173 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 1565
174 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 1383
175 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 1193
176 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 1234
177 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 1240
178 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 1074
179 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 1243
180 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 6762
181 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 1535
182 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1139
183 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 1153
184 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 1457
185 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 1587
186 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 1509
187 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 1289
188 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 1377
189 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 2059
190 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 1656
191 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 1182
192 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 1306
193 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 1456
194 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 1150
195 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 1437
196 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 1095
197 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 1992
198 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1520
199 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 1330
200 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 3565
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»
Страница 2 от 4

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер