Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение до домоуправителите на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Девин 32
2 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 62
3 Община Девин започва прием на заявления–декларации от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд 59
4 Съобщение от Национална служба за съвети в земеделието 913
5 Съобщение относно регистрацията на водовземните съоръжения – кладенци, сондажи и др. 159
6 Приемна на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация на 16.11.2022 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Девин 849
7 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2022 г. 36
8 Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба 1191
9 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 270
10 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 325
11 Заповед № РД-09-357/09.08.2022 г. за обявяване на работещите плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 297
12 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 127
13 Обява за провеждане на обществено обсъждане от Сдружение "Асоциация наука за природата" 237
14 Протокол на ОД „Земеделие“ Смолян за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022/2023 г. 497
15 Съобщения на Общинска служба по земеделие - Девин, свързани с важни нормативни срокове за земеделските стопани за стопанската 2022/2023 година 127
16 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 507
17 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 09.09.2022 г. 45
18 Тракийски университет-Стара Загора обявява прием на студенти 580
19 Анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на община Девин 259
20 Обява за набиране на кандидати за Съвместното командване на специалните операции 965
21 Обява за набиране на кандидати за приемане на срочна служба в доброволния резерв 815
22 Заповед №РД-09-244 от 10.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за организиране дейността на детските градини през летния сезон 854
23 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба за Съвместното командване на силите 653
24 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 690
25 Обява за набиране на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв 577
26 Покана за попълване на анкета във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г. 395
27 Съобщение за третиране на тревните площи против кърлежи и други инсекти 224
28 Въвеждат се промени в движението през ремонтирания участък от пътя Тешел - Триград - Кестен 230
29 Програма по случай "Общоградско честване на Гергьовден" 264
30 Заповед № РД-09-124/05.04.2022 г. на кмета на община Девин, във връзка с осигуряване на пътна безопасност по време на провеждане на традиционен пазар на територията на град Девин. 634
31 Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин 226
32 Община Девин и ТП "ДЛС - Извора", гр. Девин обявяват конкурс за рисунка 383
33 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 181
34 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. 409
35 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.06.2022 г. 215
36 Заповед № РД-09-696 от 12.12.2021 г. на кмета на община Девин за обявяване на ,,ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ" 927
37 Доклад за устойчиво развитие на Девин ЕАД 666
38 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 10.12.2021 г. 192
39 Стартира проект "Шарена градинка" 112
40 Съобщение за обявен оранжев код за валежи 215
41 Благодарствено писмо от колектива на НЧ ,,Родопска просвета - 1923" град Девин 286
42 Заповед № РД-09-547/13.09.2021 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 434
43 Съобщение за организиране на разделно събиране на видовете отпадъци 193
44 Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. на кмета на община Девин 269
45 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2021 г. 600
46 Българската федерация по риболовни спортове има честта да бъде определена от Международната федерация по спортен риболов ФИПС за организатор на XVIII Световно първенство по улов на хищна риба от брега през 2021 г. в град Девин. 689
47 Съобщение за стартиране на проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин” 357
48 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 18.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 20:30 ч. 393
49 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 16.06.2021 г. /сряда/ и 17.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 21:00 ч. 466
50 Заповед № РД-09-287 от 17.05.2021 г. на кмета на община Девин 560
51 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на ул. Освобождение (входна артерия) на 27.05.2021 г. от 09:00 до 11:30 часа. 323
52 Уведомление във връзка с изискванията на чл. 67 от Закона за горите, чл. 765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на основание на §26 от ПЗР на Закона за енергетиката 273
53 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2021 г. 253
54 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 933
55 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 1146
56 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 1142
57 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 650
58 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 654
59 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 578
60 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 537
61 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 405
62 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 701
63 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 661
64 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 624
65 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 514
66 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 551
67 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 416
68 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 460
69 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 910
70 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 441
71 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 553
72 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 497
73 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 393
74 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 359
75 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 724
76 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 595
77 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 454
78 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 174
79 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 187
80 Съобщение до собствениците на домашни кучета 578
81 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 546
82 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 760
83 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 1024
84 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 670
85 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 606
86 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 508
87 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 504
88 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1584
89 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 606
90 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 494
91 Информация и образци за сдруженията на собствениците 939
92 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 653
93 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 751
94 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 654
95 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 990
96 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 548
97 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 770
98 Обява за набиране на кандидати за военна служба 597
99 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 635
100 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 548
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер