Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 42
2 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 127
3 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 306
4 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 420
5 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 421
6 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 351
7 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 346
8 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 147
9 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 543
10 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 423
11 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 407
12 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 265
13 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 298
14 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 205
15 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 248
16 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 639
17 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 255
18 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 316
19 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 245
20 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 224
21 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 165
22 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 515
23 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 362
24 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 251
25 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 14
26 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 20
27 Съобщение до собствениците на домашни кучета 288
28 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 318
29 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 486
30 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 758
31 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 438
32 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 345
33 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 293
34 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 315
35 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1359
36 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 379
37 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 273
38 Информация и образци за сдруженията на собствениците 768
39 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 418
40 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 415
41 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 434
42 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 618
43 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 349
44 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 557
45 Обява за набиране на кандидати за военна служба 369
46 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 451
47 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 351
48 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 311
49 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 492
50 Специализирано обучение „Устойчиво използване на водата“ 31
51 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 1546
52 Кръгла маса на тема „Устойчиво използване на водата“ 30
53 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 359
54 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 402
55 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 584
56 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 369
57 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 350
58 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 317
59 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 616
60 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 294
61 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 490
62 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 340
63 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 364
64 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 468
65 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 10
66 Осведомителна кампанияученици и учители от средни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 12
67 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 383
68 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 648
69 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 486
70 Проведена Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 9
71 Проведена Осведомителна кампания ученици и учители от детски градини от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 14
72 Осведомителна кампания за фермери и земеделски производители по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 19
73 Проведена Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолянпо проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 16
74 Осведомителна кампанияученици и учители от детски градини от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 11
75 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 355
76 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 2245
77 Проведена Осведомителна кампания за ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 14
78 Осведомителна кампания за представители на предприятия, бизнес и сектор услуги от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 11
79 Осведомителна кампанияза ученици и учители от начални и основни училища от област Смолян по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 13
80 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 495
81 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 719
82 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 393
83 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1231
84 Проведен информационен ден по прект ,,Best-U" 22
85 Информационeн ден по проект ,,Best-U" 19
86 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 680
87 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 665
88 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 981
89 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 824
90 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 929
91 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1687
92 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 1017
93 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 1133
94 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 971
95 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 988
96 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 999
97 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 1001
98 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 849
99 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 996
100 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 4917
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер