Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-138/18.04.2022 г. за отчуждаване на имоти, частна собственост 275
2 Отчуждаване на имоти, частна собственост, за изграждане на нов гробищен парк в с. Беден 289
3 Отчуждаване на имот за изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, площ 5 кв.м. от имот УПИ- ІІ-127, кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство. 1678
4 Отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица кв.13 по ПУП на с.Беден 1494
5 Отчуждаване на имот частна собственост за обособяване терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 по ПУП на гр.Девин и изграждане на част от улица Руен, гр.Девин 2169
6 Заповед за завземане на безстопанствен имот попадащ в УПИ-VI, кв.65 по ПУП на гр.Девин 4099
7 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на транспортен достъп улица за гробищен парк гр.Девин, УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин 1928
8 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и част от улица Руен, гр.Девин по ПУП на гр.Девин 2167
9 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин в УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин. 2462
10 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ- І, кв.159 по ПУП на гр.Девин и част от улица Руен, гр.Девин 2428
11 Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица Освобождение – източен подход на гр.Девин. 3471
12 Заповед за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на град Девин 5682
13 Обявление за отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица "Руен" 4857
14 Заповед за отчуждаване на частен имот 4500
15 Заповеди за отчуждаване на имоти за изграждане на гробищен парк "Орешково" гр. Девин 3391
16 Отчуждаване на частни имоти за изграждане на гробищен парк "ОРЕШКОВО" 3713
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер