Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 29.07.2021 г. до 12.08.2021 г. 96
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г. 540
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 387
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. 362
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. 469
6 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г.. 477
7 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г.. 938
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до СТЕФАН МИЛЕВ - 05.06.2019 г. 465
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до КОСТАДИН КОТЕВСКИ - 05.06.2019 г. 460
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ - 05.06.2019 г. 423
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ДАНЧО РУМЕНОВ - 05.06.2019 г. 448
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до АВРАМ БАДЕВ - 05.06.2019 г. 409
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ХИНТЕРЕГЕР ЮРГЕН - 23.05.2019 г. 471
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г. 540
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕЛИТ ХОТЕЛ ООД - 23.05.2019 г. 459
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 560
17 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 911
18 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 1211
19 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 1148
20 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 2064
21 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 2240
22 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1983
23 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1941
24 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 2126
25 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1789
26 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1837
27 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 2142
28 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1871
29 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1867
30 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1724
31 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1818
32 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 2031
33 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 3480
34 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2821
35 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2645
36 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 3150
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер