Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г. 432
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 313
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. 272
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. 370
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г.. 387
6 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г.. 834
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до СТЕФАН МИЛЕВ - 05.06.2019 г. 369
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до КОСТАДИН КОТЕВСКИ - 05.06.2019 г. 339
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ - 05.06.2019 г. 346
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ДАНЧО РУМЕНОВ - 05.06.2019 г. 339
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до АВРАМ БАДЕВ - 05.06.2019 г. 319
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ХИНТЕРЕГЕР ЮРГЕН - 23.05.2019 г. 374
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г. 423
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕЛИТ ХОТЕЛ ООД - 23.05.2019 г. 364
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 470
16 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 817
17 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 1125
18 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 1062
19 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 1954
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 2142
21 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1881
22 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1840
23 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 2041
24 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1699
25 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1757
26 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 2064
27 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1780
28 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1778
29 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1644
30 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1738
31 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 1934
32 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 3365
33 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2716
34 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2564
35 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 3073
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер