Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение от служба „Местни данъци и такси“ на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК и списък на лицата, които да се явят за връчване на Акт за установяване на задължение 321
2 Съобщение от служба „Местни данъци и такси“ на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК и списък на лицата, които да се явят за връчване на Акт за установяване на задължение 361
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 29.07.2021 г. до 12.08.2021 г. 457
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г. 834
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 748
6 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. 793
7 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. 738
8 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г.. 770
9 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г.. 1199
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до СТЕФАН МИЛЕВ - 05.06.2019 г. 642
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до КОСТАДИН КОТЕВСКИ - 05.06.2019 г. 682
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ - 05.06.2019 г. 784
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ДАНЧО РУМЕНОВ - 05.06.2019 г. 687
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до АВРАМ БАДЕВ - 05.06.2019 г. 733
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ХИНТЕРЕГЕР ЮРГЕН - 23.05.2019 г. 701
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г. 842
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕЛИТ ХОТЕЛ ООД - 23.05.2019 г. 691
18 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 763
19 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 1139
20 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 1493
21 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 1401
22 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 2326
23 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 2457
24 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 2198
25 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 2278
26 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 2344
27 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1997
28 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 2047
29 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 2359
30 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 2071
31 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 2099
32 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1944
33 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 2040
34 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 2364
35 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 3724
36 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 3095
37 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2882
38 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 3376
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер