Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение от служба „Местни данъци и такси“ на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК и списък на лицата, които да се явят за връчване на Акт за установяване на задължение 117
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 29.07.2021 г. до 12.08.2021 г. 290
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г. 709
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 532
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. 692
6 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. 602
7 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г.. 664
8 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г.. 1091
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до СТЕФАН МИЛЕВ - 05.06.2019 г. 565
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до КОСТАДИН КОТЕВСКИ - 05.06.2019 г. 587
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ - 05.06.2019 г. 687
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ДАНЧО РУМЕНОВ - 05.06.2019 г. 594
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до АВРАМ БАДЕВ - 05.06.2019 г. 630
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ХИНТЕРЕГЕР ЮРГЕН - 23.05.2019 г. 597
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г. 713
16 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕЛИТ ХОТЕЛ ООД - 23.05.2019 г. 577
17 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 670
18 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 1024
19 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 1391
20 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 1274
21 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 2214
22 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 2360
23 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 2102
24 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 2191
25 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 2236
26 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1901
27 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1944
28 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 2250
29 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1974
30 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1984
31 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1845
32 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1951
33 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 2244
34 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 3602
35 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2994
36 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2804
37 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 3269
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер