Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект на Дългосрочна програма на община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 2
2 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 169
3 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 1182
4 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 115
5 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 412
6 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 432
7 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 430
8 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 144
9 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 154
10 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 167
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»
Страница 1 от 6

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер