Начало АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Административни услуги
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административни услуги

Тук са представени повечето административните услуги, извършвани от Общинска администрация - Девин. Във всяка една от секциите ще намерите детайлна информация за предоставяните услуги - необходими документи, време за изпълнение, дължими такси, както и необходимите документи за заявяване на услугата.

На основание Постановление № 83 от 7 април 2015 година на Министерски съвет на Република България за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 13.09.2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

ПРОТОКОЛ за устно заявена административна услуга - ИЗТЕГЛИ;

ЗАЯВЛЕНИЕ за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване - ИЗТЕГЛИ.

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Таксите за заявените административни услуги могат да се заплащат на място при заявяването в общинската администрация/кметството или по банков път с платежно нареждане.

 При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга и код за вид плащане.

Сметката на община Девин за заплащане на таксите за заявените административни услуги по банков път е:

 

Банка: ТБ "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

IBAN: BG79IABG74918402562400

BIC: IABGBGSF

 

Код за вид плащане:

 44 80 90 – Други общински такси

 (за Административни услуги „Реклама”)

 

44 80 01 – Такса за технически услуги

(за Административно-технически услуги „Общинска собственост”, Административно-технически услуги „Устройство на територията”, Административно-технически услуги „Кадастър”, Административно-технически услуги „Контрол по строителството”)

 

44 80 07 – Такса за административни услуги

(за всички останали административни услуги)

 

44 51 00 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

 

            НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Услуги, предоставяни от всички администрации 1716
2 Правни и административно-технически услуги 1448
3 Административно-технически услуги "Устройство на територията" 1910
4 Административно-технически услуги "Общинска собственост" 1127
5 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2960
6 Административни услуги "Нотариална дейност" 946
7 Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" 1789
8 Административни услуги "Социални дейности" 1163
9 Административни услуги "Селско стопанство и екология" 1189
10 Административни услуги "Реклама" 846
11 Административни услуги "Местни данъци и такси" 1861
12 Административни услуги "Контрол по строителството" 817
13 Административни услуги "Кадастър" 1001
14 Административни услуги "Зелена система" 1038
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер