Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административни услуги

Тук са представени повечето административните услуги, извършвани от Общинска администрация - Девин. Във всяка една от секциите ще намерите детайлна информация за предоставяните услуги - необходими документи, време за изпълнение, дължими такси, както и необходимите документи за заявяване на услугата.

На основание Постановление № 83 от 7 април 2015 година на Министерски съвет на Република България за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 13.09.2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

ПРОТОКОЛ за устно заявена административна услуга - изтегли;

ЗАЯВЛЕНИЕ за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване - изтегли.

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Таксите за заявените административни услуги могат да се заплащат на място при заявяването в общинската администрация/кметството или по банков път с платежно нареждане.

 При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга и код за вид плащане.

Сметката на община Девин за заплащане на таксите за заявените административни услуги по банков път е:

 

Банка: ТБ "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК", клон СМОЛЯН

IBAN: BG79IABG74918402562400

BIC: IABGBGSF

 

Код за вид плащане:

 44 80 90 – Други общински такси

 (за Административни услуги „Реклама”)

 

44 80 01 – Такса за технически услуги

(за Административно-технически услуги „Общинска собственост”, Административно-технически услуги „Устройство на територията”, Административно-технически услуги „Кадастър”, Административно-технически услуги „Контрол по строителството”)

 

44 80 07 – Такса за административни услуги

(за всички останали административни услуги)

 

44 51 00 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

 

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административната услуга.

 

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на административните услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите 1364
2 Списък на правните, нотариалните и административно-техническите услуги, технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите 3940
3 Списък на административните услуги "Туризъм", технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите 3574
4 Списък на административните услуги "Местни данъци и такси", технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите 8129
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер