Печат
Вторник, 04 Септември 2018г. 16:05ч.

Решения от №110 до №141 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 16.08.2018 г. - отвори;

Протокол от заседанието състояло се на 16.08.2018 г. - отвори;