Печат
Понеделник, 03 Ноември 2014г. 16:04ч.

 

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл.29 ЗОП

 

 

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година”, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва:

 

 

1.Обособена позиция 1: Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година.

 

 

2.Обособена позиция 2: Снегопочистване и зимно поддържане на път SML1050 /III-197/ Тешел – Триград – Кестен, път SML1052 /SML1050, Тешел – Триград/ - Гьоврен и път SML1050 /SML1050, Триград - Кестен/ - Водни пад за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година.

 

 

3.Обособена позиция 3: Снегопочистване и зимно поддържане на местните общински пътища на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение - ИЗТЕГЛИ

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
razqsnenie.pdf hHOewUBoqo3vZroGOydttTV+Hhc= 2014/11/03 13:04:15.0