Печат
Вторник, 23 Февруари 2016г. 09:52ч.

Информация за изпълнението на договори за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска“;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна“Информация за изпълнението на договор за Обособена позиция 1 - отвори;

Информация за изпълнението на договор за Обособена позиция 2 - отвори;