Печат
Сряда, 04 Февруари 2015г. 17:39ч.

 

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска“;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна;

 

Заповед - изтегли;