Печат
Петък, 29 Юли 2016г. 14:29ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на периодичните плащания /в лв./
499/25.09.2015 БТК ЕАД Предоставяне на делекосъобщителни услуги чрез обществена делекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие; Предоставяне на делекосъобщителни услуги чрез овществена делекосъобщителна мрежа с национално покритие чрез геог чл.4 0019279027/01.06.2016г.
0019328210/09.06.2016г.
0019320816/08.06.2016г.
10.06.2016г.
17.06.2016г.
17.06.2016г.
773.45
303.36
678.89
432/31.07.2015 Петрол АД Доставка на гориво т.4 от спецификацията към договора 0057343049/31.05.2016г. 09.06.2016г. 4997,18
536/30.12.2014 ЕВН България АД Снабдяване на електрическа енергия чл.7 1153312830/31.05.2016г.
1153312447/31.05.2016г.
10.06.2016г. 124.81
12097.51
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова