Печат
Четвъртък, 15 Септември 2016г. 14:31ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на периодичните плащания /в лв./
499/25.09.2015 БТК ЕАД Предоставяне на делекосъобщителни услуги чрез обществена делекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие; Предоставяне на делекосъобщителни услуги чрез овществена делекосъобщителна мрежа с национално покритие чрез геог чл.4 0019537109/01.08.2016г.
0019578729/08.08.2016г.
0019586047/08.08.2016г.
09.08.2016г.
25.08.2016г.
25.08.2016г.
800.05
770.11
262.57
432/31.07.2015 Петрол АД Доставка на гориво т.4 от спецификацията към договора 0057348859/31.07.2016г. 09.08.2016г. 4560,49
536/30.12.2014 ЕВН България АД Снабдяване на електрическа енергия чл.7 1156467218/31.07.2016г.
1156468089/31.07.2016г.
09.08.2016г. 113.00
9768.76
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова