Печат
Сряда, 30 Март 2016г. 15:47ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
186/05.03.2015г. ДЗЗД "План Консулт Девин" "Изработване на Общ Устройствен план на Община Девин" чл.3 0000000001/01.04.2015г.                          0000000002/01.12.2015г. 23.04.2015г.                 23.12.2015г. 43200.00                     77760.00
             
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова