Печат

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
504/10.12.2014г. ЕТ"Велин Маринов-Равел" "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016г." чл.4 0000000249/01.04.2016г. 07.04.2016г. 20466,97
527/23.12.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година" чл. 3 0000000178/07.04.2016г. 21.04.2016г. 18912,77
498/25.09.2015г. "Еластрой" ООД "Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с.Брезе, с.Лясково, с.Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково" чл. 4 0000000278/14.04.2016г.      21.04.2016г. 6967,92
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова