Печат
Петък, 21 Януари 2022г. 15:31ч.

Съобщение за публично състезание за издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода от находище ,,Беденски бани" (съгласно чл.75 от Закона за водите) - ОТВОРИ