Печат
Понеделник, 18 Април 2022г. 14:44ч.

      Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по Обособена позиция №1 „Неотложно-възстановителни работи за трайно възстановяване на общински път SML 1050 (III-197) – Тешел – Триград – Кестен от км 5+850 до км. 5+970, в землището на село Гьоврен, община Девин, област Смолян ОТВОРИ