Печат

Открита процедура по чл.75 от ЗВ за изменение на параметрите на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - р.Въча, в землището на с.Михалково, с цел "Водовземане за производство на електроенергия чрез руслова МВЕЦ "Михалково" със срок на обявяване: 13.03.2015г. - 26.03.2015г. - отвориread

 


Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересовани лица могат да се изпращат в Община Девин, както и на адрес:
гр. Пловдив   4000
ул."Янко Сакъзов" № 35
ББасейнова дирекция ИБР - Пловдив