Печат
Сряда, 29 Април 2015г. 13:41ч.

Договор с изпълнител и договор с подизпълнител за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектирането и изпълнението на аварийно-възстановителните работи на обект: ”Подпорна стена укрепваща ул.”Васил Левски” през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98 , кв.59 по ПУП на гр.Девин”

 

 

Договор с изпълнител - отвори;

Договор с подизпълнител - отвори;

 

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 • да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 
Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
D- 245 ot 01.04.2015.PDF SM3zP1Kgfz/9OFW7PPdsFq0Em1I= 2015/04/29 07:09:06.0
011 ot 03.04.2015.PDF Bl1DWUXpp7BbsR+xdrTNzBlJEHo= 2015/04/29 07:08:11.0