Печат
Понеделник, 22 Февруари 2016г. 15:00ч.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции - за четвърта обособена позиция - отвори