Печат
Вторник, 23 Февруари 2016г. 09:41ч.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции - за втора обособена позиция - отвори;