Печат
Сряда, 08 Юли 2015г. 16:35ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с. Брезе, с. Лясково и с. Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково”

Обособена позиция № 2 „Възстановяване на подпорна стена в кв. по ПУП на с. Осиково със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на път IV – 19776 на път Тешел – Триград – Кестен

Основен ремонт на път SML III-866 Михалково – Кричим – Осиково

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан”

Обособена позиция № 4 „Реконструкция на покрито бетоново дере по ул. „Лиляна Димитрова”, кв. 121 Настан”

Обособена позиция № 5 „Инженеринг при изпълнение на обект „Обособяване на кръгово движение на кръстовището на пл. „Възраждане”, гр. Девин”

 

 

Документацията за участие може да изтеглите от тук - изтегли;

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 • да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
Dokumentaciq_za_uchastie.zip rELCEV0YyK6lNTPosb3qCwBa2+Q= 2015/07/08 13:13:53.0