Печат

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 001   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АНГЕЛИНА             АНТИМОВА             КЛИКОВА
                   2. ВАСИЛ                СЛАВЧЕВ              СИРАКОВ
                   3. ЕКАТЕРИНА            ДИМИТРОВА            БАЛАБАНОВА
                   4. ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА
                   5. ПЕТЯ                 ХРИСТОВА             ХРИСТОСКОВА
                   6. СТЕФАН               ОГНЯНОВ              КУРТОВ

 

 

 


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 002   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ
                   2. ДИМИТЪР              ЖАНОВ                ИВАНОВ
                   3. ИРЕНА                КАРАМФИЛОВА          БОЗОВА
                   4. КОСТАДИНКА           ДИМИТРОВА            КУРТЕВА
                   5. НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              БОЯДЖИЕВ


       

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 003   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ДИЛЯНА               ФИДАНОВА             ДОЙКОВА
                   2. СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА
                   3. СЛАВИ                ИЛИЯНОВ              АСЕНОВ


   

 

 

                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 004   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВАЛЕНТИН             ТОНЕВ                БОШНАКОВ
                   2. ДАНАИЛ               ДЕЯНОВ               МОНТЕВ
                   3. ЕЛЕНА                СЛАВЧЕВА             МОНТЕВА
                   4. СЛАВИ                ИВАНОВ               ГАЧИЛОВ


     

 

 

                                       СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 005   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ
                   2. ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА
                   3. ВЕНЦИСЛАВ            СТЕФАНОВ             КАРАБАДЖАКОВ
                   4. ГЕОРГИ               ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ
                   5. ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              БОЗОВ
                   6. МАРИЯ                ГЕОРГИЕВА            БОЗОВА
                   7. ТОДОР                ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ


   

 

 

                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 006   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АСЕН                 ИВАНОВ               СИРАКОВ
                   2. БИСЕР                АСЕНОВ               АЛИШЕВ
                   3. ДОБРИНКА             ТОДОРОВА             КОСТАДИНОВА
                   4. ЕКАТЕРИНА            ВАСИЛЕВА             СИРАКОВА


   

 

 

                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 007   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА
                   2. КАТЯ                 ВЕСЕЛИНОВА           СТАМБОЛОВА
                   3. МИЛЕНА               СЕВДАЛИНОВА          АНДРЕЕВА
                   4. МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
                   5. НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА


      

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 008   населено място ГР.ДЕВИН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. СТОЯН                РОСЕНОВ              ВУТОВ


       

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 010   населено място С.БЕДЕН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АДЕЛИНА              ЯВОРОВА              КАРОВА
                   2. КРАСИМИР             СЛАВЧЕВ              БЕНЕВ
                   3. РОСЕН                МИТКОВ               КАРОВ


      

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 011   населено място С.БРЕЗЕ

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. БИСЕР                ИЛИЕВ                КАБАКОВ
                   2. ЕЛЕОНОРА             ЕМИЛОВА              КИСИМДАРОВА
                   3. ЗДРАВКО              ХРИСТОВ              КИСИМДАРОВ


       

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 013   населено място С.ГЬОВРЕН

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АКАН                 САЛИХОВ              СИНАПОВ
                   2. МУСТАФА              ОСМАНОВ              КАТЕЛЕЧ
                   3. САЛИ                 САЛИЕВ               СИНАПОВ
                   4. ШЕНОЛ                ШЕФКЕТОВ             УРУКОВ


        

 

 

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 014   населено място С.ТРИГРАД

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АТАНАСКА             ГЪЛЪБОВА             КИРИЛОВА
                   2. ВИОЛЕТА              НИКОЛОВА             БРЕЗАЛИЕВА
                   3. ЗДРАВКО              АЛЕКСЕЕВ             ПАШОВ
                   4. НИКОЛАЙ              СТОИЛОВ              КИРИЛОВ
                   5. ПАВЛИНА              РАНГЕЛОВА            АТАНАСОВА


      

 

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 017   населено място С.ЛЯСКОВО

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АНЕТА                ЧАВДАРОВА            СИМЕОНОВА
                   2. ДАНЧО                РАШКОВ               СИМЕОНОВ
                   3. НАДКА                ЧАВДАРОВА            ДИМИТРОВА
                   4. СТОЯН                ДАНЧЕВ               ПЕТРОВ


      

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 018   населено място С.МИХАЛКОВО

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АНИФЕ                ОСМАНОВА             ЕМИНОВА
                   2. НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ
                   3. ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА


        

 

 

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН, Община ДЕВИН,
         секция № 020   населено място С.СТОМАНЕВО

          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. СТАНЧО               СЕРГЕЕВ              ДЕРМЕНДЖИЕВ