Печат

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 001
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АНГЕЛИНА             АНТИМОВА             КЛИКОВА
         БОЖКО                ИВАНОВ               ТОДОРОВ
         ВАСИЛ                СЛАВЧЕВ              СИРАКОВ
         ЕВГЕНИЯ              СТЕФАНОВА            УЗУНОВА
         ЕКАТЕРИНА            ДИМИТРОВА            БАЛАБАНОВА
         ИВАН                 ВИКТОРОВ             ЦВЕТКОВ
         ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА
         КОСТА                НИКОЛОВ              УЗУНОВ
         ЛИДИЯ                МЛАДЕНОВА            РАТАЙОВА
         МАНОЛ                ВАСИЛЕВ              ДУРЕВ
         МИРОСЛАВА            ЗДРАВКОВА            ИВАНОВА
         ПЕТЪР                ИВАНОВ               УЗУНОВ
         ПЕТЪР                ЛЮБЕНОВ              ПЕТРОВ
         ПЕТЯ                 ХРИСТОВА             ХРИСТОСКОВА
         СОФИЯ                МЛАДЕНОВА            ДИМИТРОВА-ЦВЕТКОВА
         СТЕФАН               ОГНЯНОВ              КУРТОВ
         ТЕОДОРА              ГЕОРГИЕВА            ДРУМЕШКА


 

 

 

                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 002
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛБЕН                СИЛКОВ               БАЛДЖИЕВ
         ВАЛЯ                 КОСТАДИНОВА          БЪРЗИНСКА
         ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ
         ВЕСЕЛИНА             МАЛИНОВА             КАЙРАМАНОВА
         ДИМИТЪР              ЖАНОВ                ИВАНОВ
         ЖАНЕТА               НОВАКОВА             КИММЕЛ
         ЗАХАРИ               ВАКЛИНОВ             БОШНАКОВ
         ИЛКО                 ЧАВДАРОВ             ХАДЖИЕВ
         ИРЕНА                КАРАМФИЛОВА          БОЗОВА
         КАЛИНА               ВАСИЛЕВА             ВИДЕВА
         КОСТАДИНКА           ДИМИТРОВА            КУРТЕВА
         МАРИЯ                ИЛИЕВА               ГЕРГЬОВСКА
         МИГЛЕНА              ЧАВДАРОВА            СЕРТОВА
         МИХАИЛ               ДИМИТРОВ             ДАКОВ
         НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              БОЯДЖИЕВ
         ОЛЕГ                 ДЕЯНОВ               КАЙРАМАНОВ
         СЕРГЕЙ               СТОЙКОВ              СЕРТОВ


  

 

 

                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 003
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛБЕНА               СЪБЕВА               ГЕОРГИЕВА-БЕКИРОВСКА
         ДИЛЯНА               ФИДАНОВА             ДОЙКОВА
         ЕЛЕНА                МИТКОВА              ЕЛИЗАРОВА
         ИНА                  СТОЕВА               ДАКОВА-ТАССОПУЛУ
         МИХЕЛ                КАЛИНОВ              КУЗЕВ
         СЕВДАЛИНА            ИСКРЕНОВА            ЧАУШЕВА
         СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА
         СЛАВИ                ИЛИЯНОВ              АСЕНОВ
         СНЕЖАНА              МИТКОВА              АЛЕКСАНДРОВА
         СТАНИСЛАВА           ВЕЛИНОВА             ПАНОВА
         ЧАВДАР               РОСЕНОВ              КРАСИМИРОВ


       

 

 

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 004
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛБЕНА               АЛЕКСАНДРОВА         КЕХАЙОВА
         АЛБЕНА               БРАТАНОВА            ЧАКЪРОВА
         АЛДИН                ЮЛИЯНОВ              ЧАКЪРОВ
         АЛЕКСАНДРИНА         РОСЕНОВА             КЕХАЙОВА
         БОРЯН                МИТКОВ               МИТЕВ
         ВАЛЕНТИН             ТОНЕВ                БОШНАКОВ
         ВАЛЕНТИНА            АЛДИНОВА             ОЛШЛЕГЕР
         ДАНАИЛ               ДЕЯНОВ               МОНТЕВ
         ДЕСИСЛАВА            САЛКОВА              ЧАУШЕВА
         ДЖЕМИЛЕ              ДЖАМАЛОВА            САИТОВА
         ЕЛЕНА                СЛАВЧЕВА             МОНТЕВА
         ЕМИЛ                 МИТКОВ               АНГЕЛОВ
         ЕМИЛ                 ХРИСТОВ              ЧАВДАРОВ
         ЗАХАРИНКА            СЪБЕВА               РАДУЛОВА
         ИВО                  ВАДИМОВ              БОШНАКОВ
         МАЯ                  ИВАНОВА              ЛАМБОВА
         МИЛЕНА               ПЕШЕВА               КВИНТАНА
         МИСИСЛАВА            АЛДИНОВА             ЧАКЪРОВА
         НЕДРЕТ               ВАЙДИН               ОЗКАЯ
         ПЕШО                 ТЕОФИЛОВ             СТАЛЕВ
         РОСЕН                СЕРГЕЕВ              ГАЧИЛОВ
         СВЕТЛА               ВАЛЕНТИНОВА          БОШНАКОВА
         СЕРГЕЙ               СЛАВОВ               ГАЧИЛОВ
         СЛАВИ                ИВАНОВ               ГАЧИЛОВ
         СЛАВИ                СЕРГЕЕВ              ГАЧИЛОВ
         СНЕЖАНА              МИЛКОВА              БОШНАКОВА


   

 

 

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 005
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АНТОНИЯ              НИКОЛОВА             КРАНЕВА
         БОГДАН               ГЕОРГИЕВ             ЧЕРНЕВ
         ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ
         ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА
         ВАСКА                ВАСИЛЕВА             АРМЕНОВА
         ВЕЛИЧКА              БОРИСЛАВОВА          КЪНЕВА
         ВЕНЦИСЛАВ            СТЕФАНОВ             КАРАБАДЖАКОВ
         ГЕОРГИ               ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ
         ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              БОЗОВ
         ДЕНИЦА               НИКОЛОВА             КРАНЕВА
         ЕМИЛ                 РОМАНОВ              БОШНАКОВ
         ИВАНА                ЯКОВА                ЧЕРНЕВА
         ИМЕЛА                ВЕСЕЛИНОВА           ВЛАДИМИРОВА
         МАРИЯ                ГЕОРГИЕВА            БОЗОВА
         МАРИЯ                КАМЕНОВА             КАРАИВАНОВА
         МАРТИН               МЛАДЕНОВ             АЙВАСКИ
         ОСМАН                ДЖАМАЛОВ             ЮРУКОВ
         СВЕТЛА               ЯСЕНОВА              КАНЦО
         СНЕЖАНА              ЯСЕНОВА              КОРУЕВА
         ТИНА                 МАРТИНОВА            АЙВАСКА
         ТОДОР                ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ
         ЮЛИЯН                БИСЕРОВ              ХАДЖИЕВ
         ЮРИ                  СЛАВЧЕВ              УЗУНОВ


       

 

 

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 006
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛЕКСАНДЪР           ЕВСТАТИОС            ТОМАС-АСЕНОВ
         АНДРИАНА             ЮРИЕВА               АНДРЕЕВА
         АНТОАНЕТА            АНТОНОВА             АШИКОВА
         АСЕН                 ИВАНОВ               СИРАКОВ
         БИНКА                НЕДКОВА              БАРБУЗА
         БИСЕР                АСЕНОВ               АЛИШЕВ
         БОЖИДАРКА            ИВАНОВА              МАСЛЕННИКОВА
         ВАЛЕНТИН             РОСЕНОВ              ИВАНОВ
         ВАЛЕНТИНА            ЗДРАВКОВА            ВАСИЛЕВА
         ВЕСЕЛИН              АДЕЛИНОВ             МАНЧИКОВ
         ДИМИТЪР              РАДКОВИЧ             ГАЗИЕВ
         ДОБРИНКА             ТОДОРОВА             КОСТАДИНОВА
         ЕВГЕНИ               БОРЯНОВ              АШИКОВ
         ЕКАТЕРИНА            ВАСИЛЕВА             СИРАКОВА
         ЗИНА                 СИЛЯНОВА             ГЬОРДЖИЕВА
         ИВАН                 ВАЛЕРИЕВ             МАСЛЕННИКОВ
         ИЛИЯН                ВЕЛИНОВ              ДЕЛИЕВ
         КОСТАДИН             ГЕОРГИЕВ             БЕЛОВ
         КРАСИМИРА            ДАНИЕЛОВА            ДЕРМЕНДЖИЕВА
         МАРИЯНА              КАМЕНОВА             КОРУЕВА
         МИЛЧО                ЯНКОВ                ГРИБАЧЕВ
         МИРОСЛАВА            СЪБИНОВА             СЛАВЧЕВА
         НИКОЛАЙ              КОСТАДИНОВ           ШОПОВ
         РАДКО                МИТКОВ               ГАЗИЕВ
         РУМЯНА               АСЕНОВА              БЕЛБЕРОВА
         СВЕТЛА               АЛЕКСЕЕВА            ИВАНОВА
         СВЕТЛА               ЯСЕНОВА              БОЯРОВА
         СВЕТЛАНА             АЛЬОШЕВА             ТОМА
         ЮЛИЯН                ЕЛИНОВ               КАЛНИЦКИ


         

 

 

                                  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 007
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДЕЛИНА              ЮЛИЯНОВА             ВАСИЛЕВА
         АДНАН                ХАЛИЛ                АНАБТАУИ
         АЛБЕНА               МЛАДЕНОВА            ЖЕКОВА
         АСЕН                 ФИЛИПОВ              ФИЛИПОВ
         ВАЛЕНТИНА            ИВАНОВА              НЕДЕЛЧЕВА
         ВАСИЛ                НИКОЛОВ              БЕЧЕВ
         ВЕЛИЧКА              АТАНАСОВА            ФИЛИПОВА
         ВЕТКА                ДАФОВА               ДОЛАПЧИЕВА
         ВИКТОР               СВИЛЕНОВ             ВИДЕНОВ
         ДЕЯН                 КРАСИМИРОВ           МАНЧИКОВ
         ДЕЯН                 МАРИНОВ              ЧАУШЕВ
         ДИАНА                НИКОЛОВА             ВАСИЛЕВА-АНАБТАУИ
         ЕЛЕОНОРА             СВИЛЕНОВА            ВИДЕНОВА
         ЕЛИ                  ИВОВА                ИВАНОВА
         ЕЛИСАВЕТА            ВЕЛИНОВА             ВИДЕНОВА
         ЕЛИСАВЕТА            ВЕСЕЛИНОВА           ЧАУШЕВА
         ЕМИЛ                 СЛАВКОВ              ДОЛАПЧИЕВ
         ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА
         ЗАХАРИ               ЩЕРЕВ                ВИДЕНОВ
         ИЛИНА                АТАНАСОВА            КАЧАКОВА
         ИСКРЕН               СИЛКОВ               ГОЛЕМЕЧЕВ
         ИСМЕТ                                     ЙОЗДАГ
         КАЛИЛ                АДНАН                АНАБТАУИ
         КАТЯ                 ВЕСЕЛИНОВА           СТАМБОЛОВА
         КАТЯ                 ХРИСТОВА             КОЕВА
         КРАСИМИР             ВЕСЕЛИНОВ            АНГЕЛОВ
         КРАСИМИР             СЪБЕВ                АЛОВ
         МАРГАРИТА            ЙОСИФОВА             НЕЕФЕ
         МАРИАНА              АЛЬОШЕВА             МАНЧИКОВА
         МАРИАНА              АНГЕЛОВА             ПАУНОВА-ВАСИЛЕВА
         МИЛЕНА               СЕВДАЛИНОВА          АНДРЕЕВА
         МИЛЕНА               ЯСЕНОВА              ПРИНГОВА
         МИЛЧО                ИЛИЕВ                ЧАУШЕВ
         МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
         НАТАША               МИХАЙЛОВА            АНГЕЛОВА
         НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА
         ПАУЛИНА              ЕМИЛОВА              ДОЛАПЧИЕВА
         ПЛАМЕН               РОМАНОВ              МИРОВ
         РАДИМИР              НЕДКОВ               НЕДЕЛЧЕВ
         РУМЕН                МЛАДЕНОВ             ЯКИМОВ
         САЛУАНА              АДНАН                АНАБТАУИ
         СВИЛЕН               ШИШМАНОВ             ВИДЕНОВ
         СТОЯН                РОСЕНОВ              ЧОЛАКОВ
         ТОДОРКА              КОСТАДИНОВА          СТАНКОВА
         ЯНКО                 КАЛИНОВ              ВАСИЛЕВ


    

 

 

                                       СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 008
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         СВЕТОСЛАВ            АЛЕКСИЕВ             ГЕОРГИЕВ
         СВЕТОСЛАВ            СТЕФАНОВ             ГАДЖАКОВ
         СТОЯН                РОСЕНОВ              ВУТОВ


    

 

 

                                       СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 009
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ИВО                  АТАНАСОВ             ВАСИЛЕВ
         КИРО                 РИСТОВ               МИРЧЕВСКИ
         САДКО                ВАСИЛЕВ              БОЧУКОВ


     

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.БЕДЕН, кметство ...............................,  секция № 010
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДЕЛИНА              ЯВОРОВА              КАРОВА
         АСЕН                 АСЕНОВ               СУСТОВ
         ВАСИЛ                ТОДОРОВ              РАЗВАНСКИ
         ДАМЯН                ВАЛЕНТИНОВ           ДАМЯНОВ
         ДАНИЕЛА              СТОЯНОВА             ДИМОВА
         КРАСИМИР             СЛАВЧЕВ              БЕНЕВ
         РОЗА                 ЗДРАВКОВА            БУКОВА
         РОСЕН                МИТКОВ               КАРОВ
         СВЕТЛА               ЕМИЛОВА              СУСТОВА
         СЕВДА                ВЕНЕЛИНОВА           СУСТОВА
         СТОЯН                МАНОЛОВ              НИКОЛОВ


   

 

 

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.БРЕЗЕ, кметство ...............................,  секция № 011
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДРИАН               ГРИГОРОВ             КАБАКЧИЕВ
         БИСЕР                ИЛИЕВ                КАБАКОВ
         ВАЛЕНТИНА            ВЕЛИНОВА             МАРИНОВА
         ВЕСЕЛИН              РУМЕНОВ              ХАДЖИЙСКИ
         ДАНИЕЛА              РУМЕНОВА             ЧАВДАРОВА
         ЕЛЕОНОРА             ЕМИЛОВА              КИСИМДАРОВА
         ЗДРАВКО              ХРИСТОВ              КИСИМДАРОВ
         МАРИАНА              МИТКОВА              БОЯНОВА
         МИЛЕН                АСЕНОВ               ИВАНОВ
         МИТКО                ЗДРАВКОВ             БОЯНОВ
         РЕНЕТА               ЮРИЕВА               МАЛИНОВА
         РУМЯНА               МИТКОВА              ОСТРОВСКА
         ЯРОСЛАВ              ВАЛЕНТИНОВ           ИВАНОВ


   

 

 

                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ГРОХОТНО, кметство ...............................,  секция № 012
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЙШЕ                 АХМЕД                ПАША
         АТИДЖЕ               МУСТАФА              ИСТАНБОЛЛУ
         АХМЕД                НЯЗИ                 ПАША
         ВЕКИЛ                АРИФ                 ИСТАНБУЛЛУ
         ВЕРГИЛ               РАНГЕЛОВ             ШЕЙНОВ
         ГЮЛБЕЯЗ              АСАНОВА              ИСТАНБУЛЛУ
         ГЮЛДЖАН              ТЕФИК                ЯЙЪКЧЪ
         ДАМЯН                НАСКОВ               КУЗЕВ
         ДЖАМАЛ               АХМЕДОВ              ЧИТАКОВ
         ДЖАМАЛ               ОСМАНОВ              ВЕЛИЕВ
         ДЖАМАЛ               ТЕФИК                ДУРАН
         ДЖЕМИЛЕ              АРИФОВА              СЕКИ
         ДЖЕМИЛЕ              АСАНОВА              ВЪЛЧЕВА
         ДЖЕМИЛЕ              АХМЕД                ДУРАН
         ДЖЕМИЛЕ              ДЖАМАЛ               ШЕИП
         ДЖЕМИЛЕ              ШАБАН                КЪРТЪЛ
         ДУШКА                МИЛКОВА              ШЕЙНОВА
         ЕМЕЛ                 МУСТАФА              АСЛАН
         ЕМИНЕ                МУСТАФА              ЙЪЛМАЗ
         ЕРДЖАН               ТЕФИК                КЪРТЪЛ
         ЕФТИМ                ЕФТИМОВ              МАНОВ
         ЗАТИЕ                ЮЗЕИР                КАРТАЛ
         ЗЕХРА                ДЖАМАЛ               ДУРАН-ЧИТАК
         КЪДРА                ВЕЛИЗАРОВА           МАНОВА
         МЕЛИХА               ЕНВЕРОВА             КАРААХМЕДОВА
         МУСТАФА              МУСТАФА              ДАНАДЖЪ
         МЮРСЕЛ               ДЖАМАЛ               ДЖАНТЮРК
         НЕВЗИЕ               КЯЗИМОВА             ФАРФАРОВА
         НЕДЖАТИ                                   ГЮЛДЖАН
         НЯЗИ                 ШАБАН                ПАША
         ОКТАЙ                НЯЗИ                 ПАША
         ОСМАН                ДЖАМАЛ               КАРТАЛ
         ОСМАН                ЮСМЕНОВ              ХЪРЛОВ
         РЕДЖЕП                                    ДЖАНТЮРК
         РЕЙХАН               БАСРИ                ЧИТАК КУНАЧ
         РОСЕН                ЕФТИМОВ              МАНОВ
         САБРИ                КАДИРОВ              ЧАУШЕВ
         СЕВДАЛИНА            ЕФТИМОВА             БАДЖАКСЪЗ
         СЕЙХАН               САЛИ                 КАРААХМЕД
         СЕМИХА               ОСМАН                ЧОЛАК
         СЕРКАН               ВЕКИЛ                ИСТАНБУЛЛУ
         СИБЕЛ                МУСТАФА              ЮЗТЮРК
         СТЕФАН               ИЛИЕВ                ПАЛАНГАЛИЕВ
         ТЕФИК                МУСТАФА              КЪРТЪЛ
         ТЮРКЯН               ДЖЕМАЛ               КЪРТЪЛ
         ФИЛИЗ                                     СЕКИ
         ШЕНАЙ                РЕДЖЕПОВА            ВЕЛИ
         ШЕФКИЕ               САЛИ                 ДАНАДЖЪ
         ЮКСЕЛ                СЕЛВИ                КЪРТЪЛ
         ЮНАЛ                 ДЖАМАЛ               ЧИТАК


      

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ГЬОВРЕН, кметство ...............................,  секция № 013
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АКАН                 САЛИХОВ              СИНАПОВ
         ГЮЛШЕН               РЕДЖЕПОВА            ШАИБОВА
         ЕЛИФ                                      ИНАНДЪ
         ЗЕЙРА                ОСМАН                АТАСЕВЕР
         ЗЮЛЕЙХА              КЯЗИМОВА             ШАИБОВА
         ИВАЙЛО               БЕЛЧИНОВ             АПОСТОЛОВ
         ИЛХАН                РЕДЖЕПОВ             БАРЪШ
         КЯЗИМ                КЯЗИМОВ              ШАИБОВ
         КЯЗИМ                САЛИЕВ               ШАИБОВ
         КЯМИЛЕ               АЛИОСМАНОВА          АПОСТОЛОВА
         МАЛИКЕ               ОСМАНОВА             ШАИБОВА
         МУСТАФА              ОСМАНОВ              КАТЕЛЕЧ
         РЕДЖЕП               ШАБАНОВ              ШАИБОВ
         САЛИ                 САЛИЕВ               СИНАПОВ
         СЕЛВИЕ               МУСТАФОВА            ШАИБОВА
         ФАТМА                ДЖАМАЛОВА            ИНАНДЪ
         ФАТМЕ                АЛИОСМАНОВА          КОКАЛОВА
         ФАТМЕ                МЕХМЕДОВА            КОКАЛОВА
         ШАБАН                АЛИОСМАНОВ           КОКАЛОВ
         ШЕНОЛ                ШЕФКЕТОВ             УРУКОВ


        

 

 

                                   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ТРИГРАД, кметство ...............................,  секция № 014
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АТАНАСКА             ГЪЛЪБОВА             КИРИЛОВА
         ВЕЛИН                ЕМИЛОВ               БАЛТАЛИЙСКИ
         ВИОЛЕТА              НИКОЛОВА             БРЕЗАЛИЕВА
         ЕМИЛ                 ВЕСЕЛИНОВ            ЧЕШЛИЧЕВСКИ
         ЗДРАВКО              АЛЕКСЕЕВ             ПАШОВ
         КРАСИМИРА            САШЕВА               КОКУДЕВА
         ЛЕЙЛА                ЮСЕИНОВА             ХАДЖИЙСКА
         НИКОЛАЙ              СТОИЛОВ              КИРИЛОВ
         ПАВЛИНА              РАНГЕЛОВА            АТАНАСОВА
         ПЕТЯ                 НИКОЛОВА             ВЪЛЧЕВА-ЧЕСМЕДЗИС
         СЕВДАЛИН             ВЕРГИЛОВ             БЕЛИЛОВ
         ЮЛИЯ                 СИДЕРОВА             БЕЛИЛОВА


         

 

 

                                  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ЖРЕБЕВО, кметство ...............................,  секция № 015
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ЕЛЗА                 СВЕТЛИНОВА           ДУПЧЕВА


         

 

 

                                  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.КЕСТЕН, кметство ...............................,  секция № 016
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         БОРИС                ТИХОМИРОВ            УЗУНСКИ
         СЕВДАЛИН             ЛЮДМИЛОВ             ВАСИЛЕВ


     

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ЛЯСКОВО, кметство ...............................,  секция № 017
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АНДРЕЙ               КАМЕНОВ              ШАЛАМАНОВ
         АНЕТА                ЧАВДАРОВА            СИМЕОНОВА
         ДАНЧО                РАШКОВ               СИМЕОНОВ
         ДАФИНКА              КРУМОВА              ДИМИТРОВА
         ЕМИЛ                 ВАСИЛКИН             ЛАМБОВ
         НАДКА                ЧАВДАРОВА            ДИМИТРОВА
         СТОЯН                ДАНЧЕВ               ПЕТРОВ


    

 

 

                                       СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.МИХАЛКОВО, кметство ...............................,  секция № 018
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АНИФЕ                ОСМАНОВА             ЕМИНОВА
         ВЕЛИКА               ДИМОВА               ЛЕХОВА
         ЕЛКА                 ФИЛИПОВА             НЕЙТЪН
         НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ
         ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА
         ФИЛИП                ВАНЕВ                КЮТИНСКИ


      

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.СЕЛЧА, кметство ...............................,  секция № 019
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДЕЛИН               АЛЕКСИЕВ             ПОРЯЗОВ
         ВЕНЕЛИН              АЛЕКСИЕВ             ПОРЯЗОВ
         ИСКРА                РУМЕНОВА             МАСЛЯНОВА
         МАРИЯНА              МЛАДЕНОВА            ДОБРЕВА
         ПАВЛИН               ЕМИЛОВ               МАСЛЯНОВ
         СВЕТОСЛАВА           РОСЕНОВА             РАДИНГЕР
         СЕРГЕЙ               МИТКОВ               БЕЛИГАШКОВ


     

 

 

                                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.СТОМАНЕВО, кметство ...............................,  секция № 020
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АТИДЖЕ               НАСУФОВА             ПЕХЛИВАНОВА
         ВИОЛЕТА              АТАНАСОВА            АЛЬОШЕВА
         ДАНИЕЛ               МИТКОВ               ДЕРМЕНДЖИЕВ
         ДЖЕМИЛЕ              ДЖАМАЛОВА            ГАЗИЕВА
         ЕВЕЛИНА              МЛАДЕНОВА            КЕХАЙОВА
         КРАСИМИР             ГЕОРГИЕВ             УЗУНОВ
         РАСИМ                ШАБАНОВ              ГАЗИЕВ
         САФЕТ                РИЗА                 ЯШАР
         СТАНЧО               СЕРГЕЕВ              ДЕРМЕНДЖИЕВ
         СУНАЙ                СТАНЧЕВ              ДЕРМЕНДЖИЕВ
         ЮЛИАН                КРАСЕНОВ             БАРАТОНЛИЕВ


      

 

 

                                     СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ОСИКОВО, кметство ...............................,  секция № 021
          

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АСЕН                 АНГЕЛОВ              ЛИКОВ
         НИКОЛАЙ              НАСКОВ               ЛИКОВ
         РАДКА                ТОШЕВА               ЛАМБОВА
         СЕВГЮЛ               НАДЖИ                ЛИКОВА
         СНЕЖАНА              СЕРГЕЕВА             БОДУРОВА
         СТЕФАН               ГЕОРГИЕВ             БОДУРОВ
         СТЕФКА               ХРИСТОВА             КАЛКАНОВА
         ТОШО                 АСЕНОВ               ЛАМБОВ