Печат
Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:30ч.

 Съобщение за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване” - отвори;

 

 

 

Удостоверяване на време

 

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Име на файл Хеш Зулу време
saobstenie.PDF f2E/DSdjxZ8XgE7X3xYtDqdIzxU= 2015/10/19 12:35:23.0