Печат
Петък, 23 Октомври 2015г. 13:37ч.

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка и Протоколи №3 и №4 за обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване” - отвори

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Име на файл Хеш Зулу време
Reshenie_i_Protokoli3_4.PDF Z7BoEQ6kSDPEk/ZnwHYd2+tf8H4= 2015/10/23 10:43:40.0