Печат
Петък, 08 Януари 2016г. 11:18ч.

Договор с приложения за обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване” - отвори;

 

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Име на файл Хеш Зулу време
dogovor_mashini.pdf PxCF3Xrj0QIajMc1Q33M298sFe0= 2016/01/08 08:25:31.0