Печат
Понеделник, 03 Август 2015г. 14:26ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на машини за нуждите на Община Девин по проект„Закупуване на машини и съоръжения за извършване на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на територии за обществено ползване”

 

 

Документацията за участие може да изтеглите от тук - изтегли;

 

 

 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
documentacia.zip wPv0tIa0v6PABdSaOpz4Vq8Z2wc= 2015/08/03 11:25:01.0