Печат
Понеделник, 28 Декември 2015г. 20:45ч.

Съобщение относно обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции - отвори