Печат
Четвъртък, 14 Януари 2016г. 15:30ч.

Протокол №2, №3 и Решение относно обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции - изтегли;