Печат
Сряда, 23 Март 2016г. 12:38ч.

Договори с приложения за обществена поръчка с предмет:Изпълнение на Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр.Девин, община Девин с шест обособени позиции

 

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К1, находящ се в ПИ:20465.503.781, ул."Васил Левски"№23, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К2, находящ се в ПИ:20465.503.805, ул."Васил Левски"№29, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 3: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К3, находящ се в ПИ:20465.503.633, ул."Васил Левски"№39, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 4: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-3(Д3), находящ се в ПИ:20465.502.1181, ул."Руен"№14, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 5: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-4(Д4), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен"№4, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 6: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-5(Д5), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен"№2, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян.Приложени документи за изтегляне:

1. За обособена позиция 1 - изтегли;

2. За обособена позиция 2 - изтегли;

3. За обособена позиция 3 - изтегли;

4. За обособена позиция 4 - изтегли;

5. За обособена позиция 5 - изтегли;

6. За обособена позиция 6 - изтегли;