Печат
Сряда, 02 Септември 2015г. 11:44ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Девин, община Девин по шест обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К1, находящ се в ПИ:20465.503.781, ул."Васил Левски"№23, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К2, находящ се в ПИ:20465.503.805, ул."Васил Левски"№29, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Обособена позиция 3: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К3, находящ се в ПИ:20465.503.633, ул."Васил Левски"№39, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Обособена позиция 4: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-3(Д3), находящ се в ПИ:20465.502.1181, ул."Руен"№14, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Обособена позиция 5: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-4(Д4), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен"№4, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

 

Обособена позиция 6: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-5(Д5), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен"№2, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян.

 Приложени документи за изтегляне:

 1. Документация за участие - изтегли;

 2. Технически паспорти, енергийни обследвания и архитектурни обследвания за шест жилищни блока - изтегли;

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
Pasporti_Obsledvane_Zasnemania.zip wYC082vPJ5AAOETYULIvvxRI9dQ= 2015/08/12 13:51:16.0

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
Dokumentacia.zip ljSewj2vjUCUHYlJZX5+b+BeZbI= 2015/09/02 09:00:32.0