Печат
Сряда, 23 Декември 2015г. 10:24ч.

Протоколи и решения за обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ” ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

 

Протокол №1 за разглеждане на документите и информацията в плик №1 - отвори;

Протокол №2 за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници - отвори;

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител - отвори;

Решение за прекратяване на обособена позиция три - отвори;

 

 

 

 

Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Име на файл Хеш Зулу време
reshenie za prekratqvane.PDF Gn9TvAhhU1jPhKeHDIjPbPfbEsQ= 2015/12/23 07:29:16.0
reshenie za opredelqne na izpalnitel.PDF CNXWOBjIJWaJ3sTp/yW0PgvWHYE= 2015/12/23 14:10:34.0
protokol2.PDF 9CwLHaW3POMqn1cPahW4CDkx1d0= 2015/12/23 07:28:40.0
protokol1.PDF YOTjj22zF6oq5pkzja5rmyUpcXs= 2015/12/23 07:28:16.0