Печат
Четвъртък, 06 Февруари 2020г. 16:34ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:10.02.2020 г. /понеделник/ от 16:00 часа

 

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:10.02.2020 г. /понеделник/ от 17:30 часа

 

3.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 11.02.2020 г. /вторник/ от 16:00 часа

 

4. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”(„БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 11.02.2020 г. /вторник/ от 17:30 часа