Печат
Сряда, 03 Март 2021г. 14:42ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:04.03.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2. ПК „Обща комисия” („ОК”)

ЗАСЕДАНИЕ:04.03.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в заседателна зала на ОБС - Девин.