Печат
Петък, 29 Януари 2016г. 13:04ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин”

 

 


Решение за откриване на процедурата, обявление, документацията за участие, методика, образци на документи може да изтеглите от тук - изтегли;

 

 

 

Инвестиционен проект за обекта - изтегли;