Печат
Понеделник, 22 Февруари 2016г. 11:36ч.

Разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин”- отвори