Печат
Петък, 13 Май 2016г. 15:44ч.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин” - отвори съобщението;