Печат
Петък, 20 Май 2016г. 17:03ч.

 

Протокол №3, Протокол №4 и Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител за открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин”

  

Протокол №3 - отвори;

Протокол №4 - отвори;

Решение - отвори;