Печат
Вторник, 18 Юли 2017г. 13:42ч.

Договор с приложения за избран изпълнител в открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект„Водопровод с.Стоманево, Община Девин”  

 

Договор с приложения към него - изтегли;