Печат
Сряда, 10 Юли 2019г. 08:18ч.

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Девин

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура–гр.Смолян.

Протест - отвори;