Печат
Петък, 29 Май 2020г. 12:04ч.

Протоколи за разпределение на разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд  за стопанската 2020 -2021 г. - отвори;