Печат

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ за консултации за сформиране на Секционни Секционна избирателна комисия (СИК) за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, насрочен на 20 май 2018 г.

Консултациите ще се състоят на 16 април 2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба" № 1, етаж III.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.


ПОКАНА консултации СИК - отвори;

Приложение – Предложение СИК – примерен образец - отвори;

Решение № 4959-МИ от 12.01.2018 г. на ЦИК за приложимите решения на ЦИК при произвеждане на частични избори за кметове - отвори;

Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК за назначаване на съставите на СИК - отвори;