Печат

Общинска избирателна комисия Девин


 

РЕШЕНИЕ

№ № 277 – 2109 МИ
Девин, 11.04.2018

 

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на Секционната избирателна комисия в съответствие с броя на избирателите за произвеждането на частичните избори за Кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян.

 

1. Определя броя на членовете на СИК – 210900010 с. Беден, както следва:

№ по ред

№ на секция

Местонахождение

Брой членове на СИК

1

210900010

село Беден - кметство

7 (седем) членове

                                                                                                                

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия съгласно чл. 88 ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Аврамова Димитрова

Секретар: Гюлфие Реджепова Чаушева

 

Връзка към решението публикувано в страницата на Общинска избирателна комисия Девин - https://oik2109.cik.bg/chmi06.11.2016/decisions/2772109/2018-04-11