Печат
Петък, 27 Април 2018г. 16:59ч.

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Беден

                                     на 20 май 2018 г.

                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.БЕДЕН, секция № 010
       
         .................................................................................

         ---------------------------------------------------------------------------------
                                         Име
         ---------------------------------------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ЕФТИМОВА ВЕЛЕВА
                     АДЕЛИНА ЯВОРОВА КАРОВА
                     АЛБЕНА ВОДЕНОВА ЮРУКОВА
                     АЛБЕНА СЕРАФИМОВА СТОИЛОВА
                     АЛЕКСАНДРИНА ЛЮБЕНОВА СТОЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР РАДОЕВ ТАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ КАРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР САМУИЛОВ СТОИЛОВ
                     АЛЕКСЕЙ БИСЕРОВ СУСТОВ
                     АНАТОЛИЙ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     АНДРЕЙ РАДКОВ ПАПРАДАНОВ
                     АНЕЛИЯ АНТОНОВА АТАНАСОВА
                     АНТОН БЛАГОВЕСТОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН ТЕОФИЛОВ АПОСТОЛОВ
                     АСЕН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АТАНАС ЮРИЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     БЕСИМ АСАНОВ СУСТОВ
                     БИНКА ВЕСЕЛИНОВА БУКОВА
                     БИНКА ДИНКОВА КИРОВА
                     БИНКА ЙОРДАНОВА СИРАКОВА
                     БИНКА МАКСИМОВА НИКОЛОВА
                     БИНКА НЕОФИТОВА НАСТАНЛИЕВА
                     БИНКА ЧАВДАРОВА ВЕЛЕВА
                     БИСЕР МИЛАНОВ ЧУРЕНСКИ
                     БИСЕР МИЛЕНОВ МИТЕВ
                     БИСТРА БЛАГОВЕСТОВА АТАНАСОВА
                     БОЙКО ПЕЕВ КИРОВ
                     БОЙКО ЦВЕТКОВ ПАПРАДАНОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ПАМУКЧИЕВ
                     БОРИСЛАВ МИТКОВ ПОПРАДАНОВ
                     БОРИСЛАВ ПАРУШЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     БОРИСЛАВ СВЕТОЗАРОВ ХАДЖИЙСКИ
                     БОРИСЛАВ ФИЛИПОВ КЕХАЙОВ
                     ВАКЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ КИРОВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ТАНЕВА
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ РАЗВАНСКИ
                     ВАСКО ПЕЕВ КИРОВ
                     ВАСКО ТРЕНДАФИЛОВ АРНАУДОВ
                     ВЕЛИЧКА ШИШМАНОВА ДИМОВА
                     ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ
                     ВЕНЕТА АСЕНОВА ДОРУТЕВА
                     ВЕНЕТА ЕФТИМОВА ХАВИНА
                     ВЕНЕТА КАМЕНОВА ДАСКАЛОВА
                     ВЕНЕТА РУСКОВА ВЕЛЕВА
                     ВЕНКО ПЕЕВ КИРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ БОЙКОВ КИРОВ
                     ВЕРОНИКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
                     ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ПАПРАДАНОВ
                     ВЕСЕЛИН РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИН СЕВДАЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИН СТАВРЕВ СЛИВАРОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЮРИЕВА РАЗВАНСКА
                     ВЕСКО ЦВЕТКОВ ГОЛЕМЕЧЕВ
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВИОЛЕТА МАНЧЕВА МАНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА НАСТАНЛИЕВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
                     ВИОЛЕТА ТРЕНДАФИЛОВА МАНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ФИДАНОВА ПАПРАДАНОВА
                     ВЛАДИМИР ЗДРАВКОВ КИРОВ
                     ВЛАДИМИР ФИДАНОВ КИРОВ
                     ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ КАРАДЖОВ
                     ВЛАДИМИР ЮРИЕВ ХАДЖИЙСКИ
                     ГАБРИЕЛА ГЪЛЪБОВА ХАДЖИЙЧЕВА
                     ГАЛИНА РАДОЙЧЕВА ТОНЕВА
                     ГАЛИНА ФИДАНОВА ФЕЗОВА
                     ГАЛЯ ШИШМАНОВА АРНАУДОВА
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ВЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ РАЗВАНСКИ
                     ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ДАМЯН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
                     ДАМЯН РОСЕНОВ СИМЕОНОВ
                     ДАМЯН СТЕФАНОВ БУКОВ
                     ДАМЯН ЯКОВ АНТОНОВ
                     ДАНАИЛ ВЛАДИМИРОВ КИРОВ
                     ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА ДЕЛЕВА
                     ДАНИЯР СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАФИНКА АСЕНОВА ПАМУКЧИЕВА
                     ДАФИНКА АСЕНОВА СЛИВАРОВА
                     ДАФИНКА ЖИВКОВА ДАСКАЛОВА
                     ДАФИНКА ТЕОФИЛОВА ХАДЖИЙСКА
                     ДЕНИС РОСЕНОВ КАРОВ
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА РАЗВАНСКА
                     ДЕСИСЛАВА ФИДАНОВА КИРОВА
                     ДИАНА БОЙКОВА КИРОВА
                     ДИАНА НИКОЛОВА АНТОНОВА
                     ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ СУСТОВ
                     ДИМИТЪР САМУИЛОВ КИРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАНЧЕВ
                     ДИМКА АЛЕКСАНДРОВА КИРОВА
                     ЕВА РУМЕНОВА БУКОВА
                     ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА КИРОВА
                     ЕЛИЦА РОСЕНОВА МАНЧЕВА
                     ЕЛКА МАЛИНОВА СТОИЛОВА
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ РАТАЙОВ
                     ЕМИЛ КАРАМФИЛОВ ВУТОВ
                     ЕМИЛИЯ ВАКЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕМИЛИЯ ДАМЯНОВА АНТОНОВА
                     ЕМИЛИЯ РАДЕВА РАТАЙОВА
                     ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА РАЗВАНСКА
                     ЕМИЛИЯН СТОЯНОВ НАСТАНЛИЕВ
                     ЕФТИМ ЗДРАВКОВ ХАВИН
                     ЗАХАРИ САМУИЛОВ СТОИЛОВ
                     ЗАХАРИНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЗВЕЗДАН ТРЕНДАФИЛОВ АРНАУДОВ
                     ЗВЕЗДЕЛИН ЯСЕНОВ НАСТАНЛИЕВ
                     ЗДРАВКО ВЕЛИЧКОВ ВЕЛЕВ
                     ЗДРАВКО МИТКОВ ПОПРАДАНОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ЗДРАВКО СЕРГЕЕВ КИРОВ
                     ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ ЧУРЕНСКИ
                     ЗЛАТКА ДИНКОВА РАЗВАНСКА
                     ЗЛАТКА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗОЯ ЗДРАВКОВА РАЗВАНСКА
                     ЗОЯ ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЙСКА
                     ИВАЙЛО КАЛОЯНОВ АСЕНОВ
                     ИВАН АСЕНОВ СУСТОВ
                     ИВАН ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯНА ЗДРАВКОВА АПОСТОЛОВА
                     ИЛИЯНА РУМЕНОВА ВЕЛЕВА
                     ИСАЙ КАРАМФИЛОВ ХРИСТОВ
                     ИСКРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     КАЛИТКО ЗДРАВКОВ МАНЧЕВ
                     КАМЕН СТРАХИЛОВ КОВАЧЕВ
                     КАРАМФИЛ ЗАХАРИЕВ МАНЧЕВ
                     КАРАМФИЛКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ СЕРГЕЕВА СЛИВАРОВА
                     КИРИЛ СИМОВ НИКОЛОВ
                     КОСТАДИНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     КРАСИМИР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР СИМЕОНОВ СЛИВАРОВ
                     КРАСИМИР СЛАВЧЕВ БЕНЕВ
                     КРИСТИНА РОСЕНОВА КАРОВА
                     ЛАЗАР САМУИЛОВ КИРОВ
                     ЛАТИНКА ЗАХАРИЕВА БУКОВА
                     ЛИДИЯ ЕМИЛОВА МАНЧЕВА
                     ЛИДИЯ ИСАЕВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛИ ТЕОФИЛОВА СТОЕВА
                     ЛИЛЯНА ДУШКОВА ПАПРАДАНОВА
                     ЛЮБЕН ГОШЕВ СТОЕВ
                     ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     ЛЮБЕН РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБЕН СЛАВЧЕВ ЧУРЕНСКИ
                     ЛЮБОМИР МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     МАГДАЛЕНА МИТКОВА ВЕЛЕВА
                     МАЛИНА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА
                     МАЛИНА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МАЛИНА СЛАВЧЕВА ПАПРАДАНОВА
                     МАЛИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     МАНОЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     МАНЧО ЗДРАВКОВ СТОИЛОВ
                     МАРИАНА АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЕЛА ДАНИЯРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ РОСЕНОВА МАНЧЕВА
                     МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ДАСКАЛОВА
                     МЕЛИСА НИКОЛАЕВА БУКОВА
                     МИГЛЕНА РОСЕНОВА КИРОВА
                     МИЛЕН СИМЕОНОВ СЛИВАРОВ
                     МИЛЕНА БИСЕРОВА МИТЕВА
                     МИЛЕНА СИМОВА КИРОВА
                     МИНКА ДИНКОВА ДИМОВА
                     МИРОСЛАВ РУМЕНОВ РАЗВАНСКИ
                     МИРОСЛАВ СЕВДАЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО БОРИСОВ ПЕЕВСКИ
                     МИТКО ВЕЛИЧКОВ ВЕЛЕВ
                     МИТКО ДУШКОВ ПОПРАДАНОВ
                     МИТКО ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ ВЕСЕЛИНОВ СЛИВАРОВ
                     МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ
                     МЛАДЕН РАЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МЛАДЕН СИМОВ ВЕЛЕВ
                     МЛАДЕН СТОЯНОВ НАСТАНЛИЕВ
                     НАДЕЖДА СЛАВОВА ПАПРАДАНОВА
                     НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА ДАСКАЛОВА
                     НАДКА ЗАХАРИЕВА БУКОВА
                     НАДЯ АНДРЕЕВА НИКОЛОВА
                     НАСКО СТОИЛОВ ДАНАИЛОВ
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА БЕНЕВА
                     НЕВЕНА ДЕЯНОВА МОНТЕВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     НЕЛИ СЕРГЕЕВА СЛИВАРОВА
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ДАМЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ АПОСТОЛОВ
                     НИКОЛАЙ РОСЕНОВ БУКОВ
                     НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ДИМОВ
                     НИКОЛИНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     НИКОЛИНА СТЕФАНОВА НАСТАНЛИЕВА
                     ОГНЯН ЗДРАВКОВ НАСТАНЛИЕВ
                     ПАВЛИН САМУИЛОВ СТОИЛОВ
                     ПЕНКА ЦВЕТКОВА ПАПРАДАНОВА
                     РАДКО АСЕНОВ СУСТОВ
                     РАДКО СТЕФАНОВ РАЗВАНСКИ
                     РАДОЙЧО ТЕОФИЛОВ ТОНЕВ
                     РАДОСЛАВ РАДОЙЧЕВ ТОНЕВ
                     РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ СУСТОВ
                     РАДОСЛАВА ДАМЯНОВА АНТОНОВА
                     РАДОСТ ГЕНЧЕВА СИМЕОНОВА
                     РАЙЧО СИМОВ НИКОЛОВ
                     РЕНЕТА СЕРАФИМОВА РАЗВАНСКА
                     РЕНИ АНТОНОВА БУКОВА
                     РОЗА ЗДРАВКОВА БУКОВА
                     РОЗА ПЕЕВА КИРОВА
                     РОЗА СЕРАФИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОЗА СЛАВЧЕВА ХАДЖИЙСКА
                     РОМАН КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
                     РОСЕН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
                     РОСЕН АСЕНОВ СУСТОВ
                     РОСЕН ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     РОСЕН ДИНКОВ ДИМОВ
                     РОСЕН ДУШКОВ СОКОЛОВ
                     РОСЕН ЗДРАВКОВ КИРОВ
                     РОСЕН МИТКОВ КАРОВ
                     РОСЕН МЛАДЕНОВ НАСТАНЛИЕВ
                     РОСЕН СЕРАФИМОВ БУКОВ
                     РОСЕН ЮЛИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА АСЕНОВА ВУТОВА
                     РОСИЦА БИСЕРОВА КИРОВА
                     РОСИЦА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА
                     РОСИЦА БОЖАНОВА ДОРУТЕВА
                     РОСИЦА БОРЯНОВА ПАПРАДАНОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ЖИВКОВА СУСТОВА
                     РОСИЦА ЗАФИРОВА СИМЕОНОВА
                     РОСИЦА НАСКОВА РАЗВАНСКА
                     РОСИЦА РАДОСЛАВОВА ГИКА
                     РОСИЦА РОБЕРТОВА КИРОВА
                     РОСИЦА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     РОСИЦА ЮРИЕВА МИТЕВА
                     РУЕН АСЕНОВ АНТОНОВ
                     РУЖА СТАВРЕВА КЕХАЙОВА
                     РУМЕН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РУМЕН АСЕНОВ СОКОЛОВ
                     РУМЕН БОРЯНОВ СТОИЛОВ
                     РУМЕН ДИНКОВ ВЕЛЕВ
                     РУМЕН СЕРАФИМОВ БУКОВ
                     РУМЕН СЛАВЧЕВ КАРОВ
                     РУМЕН СЛАВЧЕВ РАЗВАНСКИ
                     РУМЕН СТОИЛОВ АПОСТОЛОВ
                     РУМЕН ТОДОРОВ РАЗВАНСКИ
                     РУМЕН ФИДАНОВ БУКОВ
                     РУМЯНА ДИНКОВА РОДОПСКА
                     РУМЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РУМЯНА СЛАВЧЕВА КАРОВА
                     РУМЯНА ТОШЕВА ГЕНЧЕВА
                     РУСКА ДИМИТРОВА МАНЧЕВА
                     САЙМЕ ФАИКОВА БУКОВА
                     САМУИЛ ЗАХАРИЕВ СТОИЛОВ
                     САШО ЛАЗАРОВ РАЗВАНСКИ
                     СВЕТЛА ИВАНОВА СЛИВАРОВА
                     СВЕТЛА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА ТЕОФИЛОВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛИН НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
                     СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ АРНАУДОВ
                     СВЕТОЗАР БОРИСЛАВОВ ХАДЖИЙСКИ
                     СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЧЕПИШЕВ
                     СЕВДА РАНГЕЛОВА КИРОВА
                     СЕВДА РУМЕНОВА СИМЕОНОВА
                     СЕВДА ЦВЕТКОВА АПОСТОЛОВА
                     СЕВДАЛИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     СЕРГЕЙ ЗДРАВКОВ КИРОВ
                     СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ ПАПРАДАНОВ
                     СЕРГЕЙ СТАВРЕВ СЛИВАРОВ
                     СЕРГЕЙ ТОШЕВ ГЕНЧЕВ
                     СЕРГЕЙ ФИДАНОВ КИРОВ
                     СИВОРИ МИЛАНОВ ЧУРЕНСКИ
                     СИЙКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
                     СИЙКА МИЛЕНОВА МИТЕВА
                     СИЙКА МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЙКА ЧАВДАРОВА СТОИЛОВА
                     СИЛВА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
                     СИМЕОН ОГНЯНОВ СЛИВАРОВ
                     СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     СЛАВЧО МЛАДЕНОВ БЕНЕВ
                     СНЕЖАНА НЕОФИТОВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖАНА ШИШМАНОВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ВАКЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     СОНЯ ОГНЯНОВА МАНЧЕВА
                     СОНЯ СЛАВЧЕВА СЛИВАРОВА
                     СОФКА БОРИСОВА РАЗВАНСКА
                     СОФКА БОРИСОВА СТОИЛОВА
                     СОФКА ВЕСЕЛИНОВА АПОСТОЛОВА
                     СОФКА ВЕСЕЛИНОВА КАРАДЖОВА
                     СОФКА ВЛАДИМИРОВА КИРОВА
                     СОФКА ГЕНЧЕВА СУСТОВА
                     СОФКА ЗАХАРИЕВА СЛИВАРОВА
                     СОФКА ИВАНОВА БУКОВА
                     СОФКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФКА РАДОЙЧЕВА ПОПРАДАНОВА
                     СОФКА СЕРАФИМОВА КАРОВА
                     СОФКА ЯВОРОВА РОДОПСКА
                     СОФКА ЯСЕНОВА ВЕЛЕВА
                     СПАСКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА
                     СТАВРИ СЛАВЧЕВ БАЙРАКТАРОВ
                     СТАНИМИР РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     СТАНКА ПЕЕВА КИРОВА
                     СТЕФАН АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
                     СТЕФАН РАЙЧЕВ РАЗВАНСКИ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     СТЕФАН ФИЛИПОВ КЕХАЙОВ
                     СТЕФАН ЦВЕТКОВ ГОЛЕМЕЧЕВ
                     СТЕФКА РОСЕНОВА КИРОВА
                     СТЕФЧО КАМЕНОВ КОВАЧЕВ
                     СТИЛЯН СЛАВЧЕВ БАЛИЙСКИ
                     СТОИЛ НАСКОВ ДАНАИЛОВ
                     СТОИЛ СТАНИМИРОВ КОСТАДИНОВ
                     СТОИЛ СТОЯНОВ ДИМОВ
                     СТОИЛ ЧАВДАРОВ РОДОПСКИ
                     СТОЯН АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ДИНКОВ ДИМОВ
                     СТОЯН МЛАДЕНОВ НАСТАНЛИЕВ
                     СТОЯНКА БИСЕРОВА КАРОВА
                     ТАНЯ СЕРГЕЕВА КИРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА СУСТОВА
                     ТЕМЕНУЖКА БИСЕРОВА АНТОНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА МЛАДЕНОВА СИМЕОНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СЕРГЕЕВА СЛИВАРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОИЛОВА ДИМОВА
                     ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА СЛИВАРОВА
                     ТЕОДОРА СЕРГЕЕВА ГЕНЧЕВА
                     ТОДОР СЛАВЧЕВ ЮРУКОВ
                     ТРЕНДАФИЛКА СЕРАФИМОВА ДАНАИЛОВА
                     ТРЕНДАФИЛКА СЛАВЧЕВА РАЗВАНСКА
                     ТРЕНДАФИЛКА ТЕОФИЛОВА АТАНАСОВА
                     ФАТМА ИБРАИМОВА СУСТОВА
                     ФАТМА НУРИЕВА НАСТАНЛИЕВА
                     ФАТМЕ МОХАМЕДОВА БУКОВА
                     ФИДАН БОЯНОВ БУКОВ
                     ФИДАН ВЛАДИМИРОВ КИРОВ
                     ФИДАНКА АСЕНОВА ДАМЯНОВА
                     ФИДАНКА РАШКОВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ЮРУКОВА
                     ХРИСТИНА ТОШКОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО РУМЕНОВ БУКОВ
                     ЦВЯТКО БОЖАНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЯТКО РУМЕНОВ ГОЛЕМЕЧЕВ
                     ЮЛИЯ АСЕНОВА ДАСКАЛОВА
                     ЮЛИЯ ИСАЕВА ХРИСТОВА
                     ЮЛИЯН РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЮРИ ЛЮБЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     ЮРИ ТРЕНДАФИЛОВ КИРОВ
                     ЮРИ ЧАВДАРОВ АНТОНОВ